با سالام با دانلود ویروس ویروس خطر ناکی همراهتون هستم این ویروس خیلی خطر ناکی هست که خب پیشنهاد ما 

این هست که  این رو روی خودتون و اطرافیانتون ازمایش نکنید (و گرنه مجبورید که تا اخر عمر از اون فرد فرار کنید (دلم براتون می سوزه )) 

ولی می تونید کسی که ازش نفرت دارید رو به خاک سیاه بکشونید 

خب بریم سر اصل مطلب

دانلود 

برای دانلود فایل با فرمت رار اینجا کلیک کنید 

 

برای دانلود با فرمت زیپ اینجا کلیک کنید 

 

برای دانلود فایل تنها اینجا کلیک کنید 

 

برای دانلود فایل الکی(با تبلیغات فیک )‌اینجا کلیک کنید  ( فایل رار) 

 

برای دانلود فایل الکی زیپ اینجا کلیک کنید 

 

در صورتی مشکلی با دانلود داشتید

کامت بنویسید ویا 

می توانید با ایمیل 

sydarmyah74@gmail.com

 

تماس بگیرید ویا در نظرسنجی شرکت کنید 

 

 

نظر سنجی اندرلاب